Segmentation là gì?

Segmentation là gì?

Phân khúc khách hàng (segmentation) là quy trình phân loại khách hàng thành những nhóm khác nhau dựa vào thông tin khách hàng, hành vi khách hàng và những dữ liệu liên kết khác nhằm mục đích cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Việc phân khúc khách hàng thường dựa vào: Thông tin khách…

Webhook là gì?

Webhook là gì?

Là tính năng giúp hệ thống tự động gửi thông báo và dữ liệu đến các hệ thống khác khi có một sự kiện nào đó phát sinh. Về mặt kỹ thuật, Webhook thường là một POST API mà phía hệ thống gọi không cần xử lý dữ liệu trả về từ hệ thống nhận….

Deterministic là gì?

Deterministic là gì?

Là một phương pháp định danh khách hàng mà các CDP vendor sử dụng. Phương pháp deterministic này hoạt động dựa trên những dòng dữ liệu khách hàng và từ đó tìm ra được dòng dữ liệu khách hàng đáng tin cậy nhất, dựa vào những dữ liệu được khách hàng cung cấp (mã khách…

Cookie là gì

Cookie là gì

Là một dữ liệu mà người tạo muốn lưu trữ xuống trình duyệt cho mục đích nào đó, được định dạng theo key:value. Ví dụ như userid: 12345 Thời gian lưu trú: Có thể được thay đổi tùy vào lúc lưu Vị trí lưu trữ: Domain chính: Thường được gọi là first-party cookie, tên domain…

Activity là gì?

Activity là gì?

Là hành vi của khách hàng trên tài nguyên kỹ thuật số cũng như ở trên cửa hàng. Bạn có thể bắt gặp những cái tên tương tự như Event hoặc Behaviour. Hành vi được thu thập với hai mục đích: Phân tích việc dùng hoặc không dùng sản phẩm dịch vụ của bạn (Segmentation)…

Anonymous là gì?

Anonymous là gì?

Là khách hàng vô danh, chưa để lại bất kỳ thông tin định danh như email address, số điện thoại, mã hành khách khi truy cập vào website, mobile app… Và giống tên của một tổ chức hacker nổi tiếng. Số lượng khách hàng vô danh chiếm trên 80% tổng số khách hàng truy cập…