Phân khúc đối tượng khách hàng theo hướng hiện đại

Phân khúc đối tượng khách hàng theo hướng hiện đại

Đối với các thương hiệu, việc phân khúc đối tượng khách hàng đã trở thành một bước phổ biến trong quá trình cá nhân hóa và trải nghiệm khách hàng. Tuy nhiên, các brand khác nhau có thể tạo và sử dụng các phân đoạn khác nhau tùy thuộc vào mức độ hiểu biết khách…

Occasion-based Segmentation

Occasion-based Segmentation

Phân khúc khách hàng theo dạng sự kiện, lễ hội, mốc cá nhân, dịp đặc biệt… được chia thành 3 loại như sau: Holidays Áp dụng cho tập khách hàng mục tiêu của brand. Ví dụ như các ngày lễ và sự kiện theo mùa: Tết, 30/4, 2/9, Noel… Đối với một số industry như…

Behavioral Segmentation – Phân khúc khách hàng theo hành vi

Behavioral Segmentation – Phân khúc khách hàng theo hành vi

Hành vi khách hàng ở đây đang nói đến hành vi tương tác của khách hàng trên những tài nguyên kỹ thuật số: website, mobile app, social network pages như Facebook fanpage, Zalo OA… Bởi vì những hành vi này có thể thu thập được thông qua Analytics Tool, Marketing Automation, hay Customer Data Platform….