Identity resolution trong CDP

Identity resolution trong CDP

Giới thiệu Identity Resolution là một chức năng quan trọng của nền tảng dữ liệu khách hàng (Customer Data platform – CDP). Với chức năng này, hệ thống có thể định danh được khách hàng, giúp brand hiểu rõ được khách hàng của mình, hiểu rõ lịch sử truy cập, giao dịch và tương tác…

CDP Implementation – Part 3/3

CDP Implementation – Part 3/3

Đây là phần cuối trong loạt bài viết về triển khai nền tảng dữ liệu khách hàng cho doanh nghiệp, phần này nói về việc sử dụng, đo lường và cải tiến thông qua những “use case” để phát triển kinh doanh. Bạn có thể xem lại các phần trước như bên dưới đây: Bước…

Customer Churn Rate

Customer Churn Rate

Customer churn là khách hàng (có thể đã mua hàng hoặc đăng ký nhận thông tin) rời bỏ công ty hoặc brand trong một khoảng thời gian nhất định. Và như hầu hết marketer đều biết, nếu ta đo được customer churn rate sẽ giúp cho marketer hiểu được sức khỏe của brand cũng như…