First-party data sẽ quan trọng như thế nào?

Tìm hiểu về first, second và third-party data

Dữ liệu bên thứ nhất (first-party data)

Là dữ liệu mà bạn thu thập được dựa trên những tài nguyên kỹ thuật số của chính bạn như website, mobiel app, store… Những dữ liệu này có thể là thông tin khách hàng (demographic data) hoặc hành vi khách hàng (behaviour data). Dữ liệu này được thu thập thông qua một số công cụ như: Web/App Analytics (Google Analytics 4, Google Tag Manager, Snowplow… ), Attribution Platform SDK (Appsflyer, Adjust…), Product Analytics SDK (MixPanel, Amplitude…), Customer Engagement Platform SDK (Insider, MoEngage, Clevertap, Netcore…) và CDP SDK (Segment, mParticle, Tealium…)

Dữ liệu bên thứ hai (second-party data)

Là dữ liệu được bạn mua về từ một brand/publishers khác, và thật ra đó là dữ liệu thứ nhất mà brand/publishers thu thập được từ các nguồn tài nguyên số của họ, bạn sử dụng để làm giàu dữ liệu đang có của mình. Ví dụ bạn chỉ cố thông tin về email address và số điện thoại nhưng bạn không có thông tin về thu nhập của khách hàng, bạn cần làm giàu thông tin này.

Dữ liệu bên thứ ba(third-party data)

Là dữ liệu được các nhà cung cấp thu thập và bán cho bạn sử dụng nhằm mục đích thực hiện cách chiến dịch tiếp thị hoặc làm giàu dữ liệu. Các nhà cung cấp thường là các nền tảng quản lý dữ liệu (Data Managment Platform – DMP) như BlueKai, Lotame, Adform… Các nhà cung cấp này thường kết hợp với các mạng lưới website, mobile app để nhúng mã nguồn của họ và trong website, mobile app và lưu trữ theo dạng danh mục được phân loại (taxonomy). Từ đó, tùy theo nhu cầu mục đích của chiến dịch tiếp thị bạn cần đánh tập mục tiêu khách hàng thuộc phân loại danh mục nào và chọn tương ứng.

Về mặt kỹ thuật, đó chẳng qua là những dữ liệu được ghi nhận thông qua third-party cookie. Khi trang web có domain1.com gắn mã nguồn của dmp.com thì cookie sẽ được lưu vào dmp.com, tương tự nếu trang web có domain2.com được gắn tương tự, thì khi đó cookie cũng được lưu trong dmp.com và hệ thống DMP sẽ có được danh mục phân loại của cả domain1.com và domain2.com thông qua cookie trong dmp.com.

Tuy nhiên, third-party cookie này sẽ không được hỗ trợ trong tương lai gần (cookieless) và khi đó các nhà cung cấp sẽ cần thay đổi chiến lược thu thập dữ liệu này để có thể tồn tại.

Marketer cần chuẩn bị gì tiếp theo?

Dưới đây là những gì bạn có thể thấy và một số đề xuất cho giai đoạn chuyển đổi từ third party data đến first part data:

  • CPA (Cost per acquisition) sẽ tăng lên: Để giữ cho chi phí tổng thể phù hợp, bạn nên chi tiêu nhiều hơn vào các chiến lược tương tác onsite-engagement, như cá nhân hóa (website personalization) và đề xuất nội dung (content recommendation) để tăng chuyển đổi (converstion). Sử dụng suppress để loại bỏ những khách hàng yếu hoặc khách hàng đã mua để sử dụng ngân sách hiệu quả.
  • Đầu tư ít hơn vào third-party data và data enrichment services: Chúng sẽ trở nên kém hiệu quả hơn về mặt kinh tế, vì việc sử dụng chúng sẽ dần dần thu hẹp và dữ liệu không được cập nhật.
  • Tăng việc sử dụng first-party data: chẳng hạn dùng lookalike model như “tập khách hàng đã mua hàng trong tháng vừa rồi” hoặc “tập khách hàng thích ưu đãi này”… sau đó đưa những tập khách này vào Facebook, Google và các mạng quảng cáo khác, sử dụng khả năng lookalike model của họ để mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn.
  • Tập trung vào các sản phẩm và chiến lược tương tác: nhằm xây dựng first-party relationship, giúp chuyển đổi người dùng không xác định(anonymous) thành người dùng định danh(identify), tức là đã đăng ký, đã đăng nhập, hoặc chí ít là đã đăng ký nhận bản tin khuyến mãi, tin tức mới, sản phẩm mới…

Unito – Unified Data Platform

Bạn có thể sử dụng Unito để thu thập first-party data từ các nguồn tài nguyên kỹ thuật số một cách dễ dàng thông qua Unito SDK cho cả website và mobile app. Bạn có thể sử dụng Unito API để đưa dữ liệu từ những bên khác vào như Zalo OA, Facebook Fanpage… từ đó hệ thống sẽ giúp bạn xây dựng được hồ sơ khách hàng đồng nhất (Customer 360 Degree View) phục vụ cho các như cầu tiếp thị (marketing), bán hàng (sales) và chăm sóc khách hàng (customer service).