CDP Implementation – Part 3/3

CDP Implementation – Part 3/3

Đây là phần cuối trong loạt bài viết về triển khai nền tảng dữ liệu khách hàng cho doanh nghiệp, phần này nói về việc sử dụng, đo lường và cải tiến thông qua những “use case” để phát triển kinh doanh. Bạn có thể xem lại các phần trước như bên dưới đây: Bước…

Occasion-based Segmentation

Occasion-based Segmentation

Phân khúc khách hàng theo dạng sự kiện, lễ hội, mốc cá nhân, dịp đặc biệt… được chia thành 3 loại như sau: Holidays Áp dụng cho tập khách hàng mục tiêu của brand. Ví dụ như các ngày lễ và sự kiện theo mùa: Tết, 30/4, 2/9, Noel… Đối với một số industry như…

Behavioral Segmentation – Phân khúc khách hàng theo hành vi

Behavioral Segmentation – Phân khúc khách hàng theo hành vi

Hành vi khách hàng ở đây đang nói đến hành vi tương tác của khách hàng trên những tài nguyên kỹ thuật số: website, mobile app, social network pages như Facebook fanpage, Zalo OA… Bởi vì những hành vi này có thể thu thập được thông qua Analytics Tool, Marketing Automation, hay Customer Data Platform….